Miễn phí giao hàng cho đơn hàng từ 1 triệu!

Item Personalization

Kho:Còn hàng

Price 1 ₫

/
đang xem sản phẩm này cùng bạn!

Thông Tin Sản Phẩm

*** This is a hidden product used by Product Personalizer. You can modify everything except Price,Product availability and Product handle. Use app settings to change the Price. More details : https://productpersonalizer.com/how-options-with-costs-are-displayed-in-the-cart-checkout

Đánh Giá

Giao Hàng

Thời gian giao hàng toàn quốc là 2-7 ngày ( thông thường là 2-5 ngày )

Tại TPHCM là 1-4 ngày ( thông thường là 1-3 ngày )

Ngoài ra đối với các khách hàng tại TPHCM nếu có yêu cầu đặc biệt về thời gian giao hàng vui lòng liên hệ với Lethnic để được hỗ trợ tốt hơn.

Ví Khắc & Feedback

1000000000

Sản Phẩm Vừa Xem

Bạn đang tìm kiếm?